עדכונים

בגבעות גורל ניווטנו🗺️

בשבוע האחרון יצאנו לסדרת ניווטים בגבעות גורל. תודה לטייסי העמותה שליוו וחנכו אותנו ביום הראשון!

בגבעות גורל ניווטנו🗺️